برای راه اندازی متروی قم قطار نداریم

برای راه اندازی متروی قم قطار نداریم

شهردار قم گفت: متروی قم هم اکنون آماده تست گرم است که در این زمینه نیازمند در اختیار داشتن یک رام قطار سه واگنه هستیم تا تست گرم طی ۴۰ روز با جابجایی مسافران انجام شود.؛