دستگیری مدعیان کارچاق کنی با دریافت ۸۰۰ میلیون تومان رشوه در قم

دستگیری مدعیان کارچاق کنی با دریافت ۸۰۰ میلیون تومان رشوه در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری دو کارچاق کن در یک قرار صوری خبر داد و گفت: این متهمان با سوء استفاده از نام یک مسئول ارشد قضایی استان، مبلغ 800 میلیون تومان برای از بین بردن یک پرونده قضایی درخواست وجه کرده بودند.؛