انتخابات شورای شهر قم به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود

انتخابات شورای شهر قم به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود

رئيس ستاد انتخابات استان قم با اشاره به آمادگي قم براي برگزاري الكترونيكي انتخابات گفت: بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و موافقت هيأت نظارت، انتخابات شوراهاي اسلامي هشت كلانشهر كشور از جمله قم به صورت تمام الكترونيك برگزار مي شود.؛