توصیه های بسیار مهم رئیس پلیس فتای قم در خصوص کارت های بانکی به شهروندان قمی

توصیه های بسیار مهم رئیس پلیس فتای قم در خصوص کارت های بانکی به شهروندان قمی

رئیس پلیس فتای قم گفت: یک کارت بانکی خود را به عنوان کارت امن قرار دهید، هرگز آن را به درگاه‌های اینترنتی و حتی درگاه‌های فروشگاه متصل نکرده و رمز دوم آن‌را نیز فعال نکنید، موجودی اصلی حساب خود را در حساب متصل به این کارت قرار دهید.؛