وی افزود: معنا ندارد در شهری که کمبود امکانات تفریحی مشهود است، بخشی از شهروندان را از همین محدود امکانات موجود محروم کنیم، آن هم به دلایلی که سال‌هاست در بسیاری از مناطق مردود شمرده می‌شوند.

نامزد انتخابات ششمین دوره شورای شهر قم با بیان اینکه جلوگیری از ورود افراد مجرد به اماکن تفریحی، خود یکی از عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی است گفت: رعایت شؤون و ضوابط اخلاقی و دینی، امری ضروری از سوی همه افراد جامعه است و ربطی به مجرد و متاهل بودن یا حضور افراد در قالب خانواده ندارد بنابراین منطقی نیست تنها به بهانه مجرد بودن اشخاص، از ورود آنها به اماکنی که برای تفریحات سالم تدارک دیده شده‌اند جلوگیری شود.

وی ادامه داد: شورای شهر و شهرداری که متولی بسیاری از این امکان هستند، باید در این زمینه برای همیشه یک تصمیم منطقی بگیرند و جلوی اینگونه اقدامات مخالف با حقوق شهروندی را بگیرند.