مهدی شایسته اصل مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در گفت وگو با ایسنا، درباره چرایی اعزام یک رام قطار برای متروی قم گفت: بر اساس اساسنامه شرکت بهره برداری مترو این شرکت می تواند برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کمک شهرهای دیگر رود که می تواند جذب درآمد هم برای این شرکت داشته باشد.
وی با بیان این که برای قم یک رام قطار سه واگنه درنظر گرفته شده است که به مدت ۳۰ روز برای تست گرم وسرد مترویشان به آنها قرض می دهیم، گفت: البته این قرض به شرط بستن قرارداد با استانداری قم و همچنین شهرداری قم است.
وی با بیان این که کارشناسان فنی متروی تهران در ایران بی نظیر هستند و رتبه یک را دارند و به همین دلیل متروهای دیگر شهرها از کارشناسان ما برای انجام تست های گرم و سرد کمک می گیرند تا اصطلاحا قطار روی ریل بیفتد، گفت: ما این رام قطار سه واگنه را تنها به مدت ۳۰ روز به آنها قرض می دهیم و بعد از آن خود شهرداری قم باید برای خرید تجهیزات قطارش اقدام کند و به ما ارتباطی ندارد.
وی با بیان این که این اقدام بر اساس درخواست رئیس جمهور و با دستور مساعد شهردار تهران انجام می گیرد، گفت: ما بر اساس اسناسنامه وقواعد حقوقی باید وارد مذاکره با استانداری و شهرداری قم شویم و هنوز پای میز مذاکره نیامده اند اما باید قرار دادی ببندیم و جزییات دقیق لحظه فعالیت ، مبالغی که باید به متروی تهران بدهند و نحوه حرکت و چگونگی انجام تست ها مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که این قطار به متروی تهران برگردد؟ افزود: ما تضامین لازم را باید از استانداری و شهرداری قم دریافت کنیم تا منافع مردم شهر تهران حفظ شود.