وی گفت: امسال نیز این طرح با توجه به شیوع کرونا و لزوم عدم تردد در سطح شهر ،توسط پزشکان قمی تا سیزدهم فروردین اجرا می‌شود.